Urbanisme Ajuntament d'Olot

LLicències d'Obres

Benvingut al Web. Mitjançant uns senzills pasos podràs determinar el tipus de llicència d'obra que necessites.
Escull entre les opcions que t'apareixeran i al final podràs accedir al tràmit corresponent.

L'obra que vol fer, és una...

Obra nova Ampliació Reforma o rehabilitació Enderrocs Altres obres Canvi d'ús d'un edifici o instal·lacions Usos i obres provisionals Grues i muntacàrregues d'obra