Urbanisme Ajuntament d'Olot

Canvi per habitatges (residencial general) Canvi per altres usos